На главнуюБашкы бет / Документтер

Документтер

Кызмат көрсөтүү тартиби

Модемди кайтарып берүү процедурасы

Арыз

Жеке адамдар үчүн

1. Калыбына келтирүү үчүн арыз

2. Келишимдин көчүрмөсүн берүү үчүн арыз

3. “Тыныгуу” кызматына арыз

4. Бөлүнгөн тилкени которууга арыз

5.Телефон тилкесин кайра каттатууга арыз

6. 4G модемин кайра каттатууга арыз

7. Кошумча кызматтарды кошууга арыз

8. Эл аралык, шаар аралык байланыштарды, уюлдук операторлордун, акы төлөнүүчү маалымат берүүчү кызматтардын түйүндөрүн өчүрүүгө арыз

9. Заявление абонента об отказе от номера

Юридикалык жактар үчүн

1. Калыбына келтирүүгө арыз

2. Келишимдин көчүрмөсүн берүүгө арыз

3. Логин-сыр сөзүн берүү үчүн арыз.

4. “Тыныгуу” кызматына арыз

5. Бөлүнгөн тилкеге которууга арыз/

6. Телефон тилкесин кайра каттатууга арыз

7. 4G модемин кайра каттатууга арыз

8. Кошумча кызматтарды кошууга арыз.

9. Эл аралык, шаар аралык байланыштарды, уюлдук операторлордун, акы төлөнүүчү маалымат берүүчү кызматтардын түйүндөрүн өчүрүүгө арыз.

10. Заявление абонента об отказе от номера

11. Уведомление о смене реквизитов