На главнуюБашкы бет / Кошулуу / Жабдууну колдонуу эрежелери

Жабдууну колдонуу эрежелери

Эрежелер менен кунт коюп таанышыңыз. Бул сизге алдын ала көрүнбөгөн жагымсыз жагдайлардан качууга жардам берип, Saima4G USB-модеминин толук кандуу иштешин камсыз кылат.

• Жабдууну бийик жана төмөнкү температура таасир этпөөсүн карагыла.
• Модемдин шаймандарына ным тийгизүүдөн качкыла. Аны суу колуңар менен кармабагыла! Модемге суу кирип кеткен учурда, анын оңдолбой калышына кепилдик жайылтылбайт.
• Модемди кургак, таза жана аба кирип турган жерде сактагыла.
• Модемден MicroSD же SIM-картаны модем колдонулуп жаткан убакта алып чыкпагыла. Сиз модемди бузуп, же эс тутум картасында сакталуу маалыматтарды жоготуп алышыңыз мүмкүн.
• Модем менен иштөөдө денеден 2,5 см аралыкты сактагыла.
• Модемди колдонуу учурунда ысып кетиши мүмкүн. Зыяндуу натыйжалардан качу үчүн ысыган модемди ЖКдан чыгарбагыла.
• Модемди самолеттордон туташтырбагыла. Зымсыз жабдуу самолеттун нормалдуу иштешине тоскоолдук кылышы мүмкүн.
• Модемди балдар жана жаныбарлар жетпеген жерде кармагыла. Алар модемди же анын бөлүктөрүн кокусунан жутуп алышы мүмкүн.
• Модемди медициналык мекемелерден өчүрүп койгула.
• Сокку же түшүрүп жиберүү модемдин жабыркашына алып келет. Эгер сиз компьютериңизди же ноутбугуңузду ордун жылдырып жатсаңыз, USB-портту зыян тартпашы үчүн, модемди өчүрүп койгула.
• Модемди чечип же оңдоого аракет кылбагыла, болбосо кепилдик жарабай калат.