На главнуюБашкы бет / Камтуу аймагы

Камтуу аймагы

— Ишенимдүү кабыл алуунун аймагы — Кабыл алуусу мүмкүн болгон аймак

Көңүл буруңуз! Бул толкун тартуусунун эсептик картасы. Тейлөөнүн келтирилген зонасы компьютердик моделдештирүүнүн негизинде алынган жана табигый сыноолордун жыйынтыктары менен тастыкталган. Ал ар бир конкреттүү чекиттеги 4G тейлөөсүнүн кепилдиги болуп кызмат өтөй албайт. Радио тарта турган зонанын чектеринде (анын ичинде толкунду ишенимдүү кабыл алуучу зонада) байланыш табигый шарттардан улам радиотолкундарынын таркоосу начарлашы, үзүлүп калышы же имараттардын жанында же ичинде, туннелдерде, жертөлөөлөрдө жана башка жер алдындагы курулуштарда рельефтин жана курулмалардын локалдуу өзгөчөлүктөрүнөн, метеорологиялык шарттардан жана башка себептерден улам тоскоолдуктар менен коштолушу ыктымал.